Aanbesteden op Maat

Vertrouwd uw aanbesteding uitbesteden?

Als overheidsorganisatie, publiekrechtelijke instelling of nutsbedrijf dient u zich te houden aan de aanbestedingsregelgeving voor overheidsopdrachten of speciale sectoren. Dat betekent dat u in veel gevallen Europees moet aanbesteden.

Wij helpen u door het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk van u over te nemen (onze inzet wordt altijd vooraf overeengekomen). Dit kan vanaf het aankondigen van de opdracht tot en met de overdracht van het aanbestedingsdossier, maar indien gewenst ook al vanaf het moment dat de voorbereidingen van de aanbesteding en het specificeren starten. In nauwe samenwerking met uw organisatie worden de eisen en wensen, de beoordelingscriteria en de beslisadviezen opgesteld. Uiteraard blijft u daarbij diegene die uiteindelijk beslist.

Uitsluitend inzet van ervaren specialisten

Uw aanbesteding wordt altijd begeleid door een inkoopprofessional met ruime ervaring op het gebied van Europees aanbesteden. Hij/zij treedt op als contactpersoon voor uw organisatie, bepaalt met u de te volgen strategie en is desgewenst alleen op uw locatie aanwezig als uitwisseling van informatie of overleg nodig is. Deze inkoopprofessional stuurt de leden van het InQuest-team aan dat uw aanbesteding gaat uitvoeren. Dit team wordt samengesteld op basis van wat nodig is voor uw opdracht en werkt op de eigen locatie van InQuest (tenzij anders wordt overeengekomen). Onze specialisten hebben toegang tot een grote databank van ‘best practices’ en hebben de mogelijkheid tot samenwerking of collegiaal overleg met andere specialisten op aanbestedingsgebied. Door de juiste personen in te schakelen kan de aanbesteding doelmatig, rechtmatig en binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en laat een van onze consultants u in een kort gesprek alles vertellen over onze aanpak. Het verplicht u tot niets!

Desgewenst wordt ‘Aanbesteden Op Maat’ ondersteund door gebruikersvriendelijke, webbased software 

Neem contact op
2020 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Privacy - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders