​Algemene Verordening Gegevensbescherming​30 Apr 2018

Vanaf 25 mei treedt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in werking. Deze gaat de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen, welke door de digitalisering is verouderd en achterhaald. De AVG is een privacywet die in de gehele Europese Unie geldt en in alle aangesloten landen hetzelfde is.

De intreding heeft grote gevolgen voor alle bedrijven en zelfstandige die data opslaan van personen. Personen krijgen met de nieuwe wetgeving meer inzicht in en rechten over de gegevens. Bedrijven moeten toestemming krijgen van de persoon om zijn/haar gegevens op te slaan. Als deze toestemming niet is afgegeven, moeten bedrijven de bestaande gegevens wissen of anonimiseren. Daarnaast heeft de persoon recht op inzage in zijn/haar dossier. Naast deze veranderingen zijn er voor bedrijven ook wijzigingen ten opzichte van de beveiliging van de data en wordt hier strenger op gecontroleerd.

Uit onderzoek blijkt dat momenteel 1 op de 3 intermediairs (detachering- en werving & selectiebureaus) niet of nog niet op de juiste spoor zit met de implementatie van de nieuwe wetgeving. Als dit niet tijdig is aangepast, heeft dit tot gevolg dat zij de persoonsgegevens moeten wissen of anonimiseren. Daarnaast heeft 40 % van de overige bedrijven die persoonsgegevens opslaan de zaken nog niet op orde. De boetes die kunnen worden opgelegd, lopen erg snel op tot maximaal 20 miljoen of 4% van de jaaromzet, waardoor de houdbaarheid van niet-professionele bureaus beperkt lijkt. Hier ligt een grote uitdaging voor de afdelingen HR en IT. (bron: Intelligence Group)

Bij InQuest en In2Talent staat de AVG hoog op de agenda. Er wordt hier al een tijd aandacht aan gegeven om vanaf 25 mei alle zaken op orde te hebben. Het proces loopt voorspoedig en zoals het er nu uitziet, zijn InQuest en In2Talent vanaf 25 mei helemaal AVG-proof.

Wil je meer informatie over dit onderwerp, kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens...

2019 © InQuest Part of Actos Groep - Terms & Conditions - Webmail - Privacy - Team
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders