Productiesector blijft pieken 



02 okt. 2017

NEVI PMI® september 60.0

Zoetermeer, 2 oktober 2017 De NEVI PMI® steeg in september naar 60.0 en markeerde daarmee de op één na grootste groei sinds maart 2000. Vooral de productie en de werkgelegenheid stuwden deze groei, maar ook de andere deelindices lieten zich niet onbetuigd.

De toename van de productieomvang was de grootste sinds april 2000 en de werkgelegenheid groeide het sterkst sinds februari 2011. De stijging van de nieuwe orders was een van de grootste in de afgelopen zes jaar en het aantal exportorders nam in de grootste mate toe in vijfenveertig maanden.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk groeide het snelst sinds december 2013 en de verlenging van de levertijden was de grootste sinds maart 2011. De toename van de voorraad ingekochte materialen was de op twee na grootste sinds het begin van het onderzoek.

Ondertussen was de inkoopprijsinflatie de hoogste in vijf maanden en namen de verkoopprijzen fors toe.

Tot slot bereikten de verwachtingen voor de toekomstige productie het hoogste niveau sinds juli 2012.

Redactioneel commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven

Scoort de NEVI PMI over september een recordwaarde? Ja en neen. Deze belangrijke economische index die het contractvolume meet dat door Nederlandse inkopers van industriële bedrijven in september is weggezet, kwam uit op 60.0 (oktober : 59.7) (PMI hoger dan 50.0 wijst op stijging van de industriële bedrijvigheid; een waarde lager dan 50.0 op een daling). De hoogste waarde die ik zelf gedurende de 10 jaar dat ik verslag doe heb meegemaakt. Maar historici melden dat de PMI in april 2000 nog iets hoger uitkwam (ik heb dit niet kunnen verifiëren). Wat geen probleem is want de Nederlandse industrie draait geweldig. De order intake uit het buitenland (export) kwam uit op 60.3 en de binnenlandse vraag op 59.3. Sterke waarden die wijzen op een volle pijplijn, bij een vol bezette productie capaciteit. De industrie komt op dit moment mensen en materialen tekort. Hetgeen resulteert in verder oplopende levertijden en een sterke inkoopinflatie (66.3). De laatste is nu over de hele linie voelbaar. Er zijn heel weinig artikelen die in september in prijs daalden. Olie, energie, staal, kunststoffen en voedingsmiddelen stegen sterk in prijs met als gevolg sterk oplopende verkoopprijzen. Deze ontwikkeling zal de groei zeker kunnen gaan afremmen. Maar zover is het nog niet. Voorlopig blijft de vraag naar grondstoffen en naar gekwalificeerd personeel oplopen. Dat laatste is goed voor de werkgelegenheid en de overheids financiën. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op een mooie 8.3.


Drie deelindices uitgelicht:

Productie index

De seizoensmatig aangepaste Productie index steeg in september naar het op één na hoogste niveau sinds het begin van dit onderzoek, wat wijst op een forse toename van de productie omvang bij de Nederlandse productiebedrijven. De groei kwam in de buurt van het recordniveau van april 2000 en hiermee kwam de huidige periode van groei op drieënvijftig maanden. De bedrijven schreven de hogere productieomvang toe aan de forse stijging van de vraag. 

Nieuwe orders index

Het aantal orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, steeg in september voor de negentiende maand op rij. De stijging was opnieuw aanzienlijk, al was deze minder groot dan in augustus toen het hoogste niveau in vierenveertig maanden werd bereikt.

Werkgelegenheid index

De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie steeg in september voor de eenendertigste opeenvolgende maand. Dit is de langste ononderbroken periode van uitbreiding van de personeelsbestanden sinds het begin van het onderzoek. De groei van de personeelsbestanden was bovendien de op één na grootste sinds het begin van dit onderzoek (het hoogste niveau was in februari 2011).


 

Over de NEVI PMI…

De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI®) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.

De NEVI PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management

NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al sinds 1956 hét kennisnetwerk van inkoop en supply management. Heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen. Maakt inkoop- en supply management kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor zo’n 8.000 personen. Heeft een research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Inkoop = NEVI.

 

Copyright2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders