Groeirecord werkgelegenheid – NEVI PMI® oktober 60.4 01 nov. 2017

Zoetermeer, 1 november 2017 De NEVI PMI steeg van 60.0 in september naar 60.4 in oktober. Dit was het op een na hoogste cijfer sinds het begin van dit onderzoek in 2000. De groei van de werkgelegenheid bereikte een recordniveau van 59.4 in oktober.

De groei van de productie was de op drie na grootste sinds het begin van dit onderzoek en de toename van de nieuwe orders was bijna gelijk aan het recordniveau in vierenveertig maanden van augustus. Ook de nieuwe export orders namen opnieuw fors toe. De verlenging van de levertijden was de grootste in meer dan tien jaar en de materiaalvoorraad nam in de sterkste mate toe sinds het begin van het PMI onderzoek.

Ondanks de sterke banengroei nam de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de grootste mate toe sinds mei 2010. De uitbreiding van de inkoopactiviteiten om de hoeveelheid werk aan te kunnen, bereikte in oktober een recordniveau. Zowel de in- als verkoopprijsinflatie was de hoogste sinds maart. De bedrijven maakten regelmatig melding van hogere prijzen voor staal en papier.

De verwachtingen van de Nederlandse leveranciers voor de productieomvang in het komende jaar bereikten in oktober een recordniveau, door de projecten in de pijplijn en de betere vooruitzichten voor Europese groei.

Redactioneel commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven

De Nederlandse industrie heeft de handen vol om achterstanden in te lopen en de levertijden aan klanten binnen de perken te houden. Oorzaak: materiaal- en grondstof tekorten waardoor men orders niet kan uitleveren. En schaarste aan personeel. Dat valt af te leiden uit de laatste NEVI PMI rapportage. De NEVI Purchasing Managers Index voor de Nederlandse industrie kwam uit op 60.4, daarmee nog maar 0,3 punt verwijderd van het record in februari 2011. Een waarde boven 50 wijst op toename van de bedrijvigheid. Een waarde beneden 50 op een afname. Er is nog steeds, nu al 52 maanden op rij, sprake van een forse omzetgroei. Zowel de afzet in het binnenland als die naar het buitenland namen fors toe (met een waarde van 59.3 resp. 59.0. Vooral in de sector van de apparatenbouw en investeringsgoederen, waarin Nederland sterk is. Een en ander leidt tot hogere produktievolumes waardoor bedrijven meer mensen nodig hebben. En hier sneuvelde wel een record: de werkgelegenheidsindex kwam uit op de niet eerder vertoonde waarde van 59.4! Bedrijven hebben enorme behoefte aan goede vakmensen. En dat is niet alleen in de industrie zo. Eenzelfde ontwikkeling ziet men in de bouw en de installatietechniek. Wat een verschil met enkele jaren geleden. Gezien de pijplijn aan orders waar bedrijven over beschikken zal de vraag naar gekwalificeerd personeel nog wel even aanhouden. En hoe doen we het ten opzichte van het buitenland? De Eurozone kwam oktober uit op een PMI van 55.9. En Duitsland en Frankrijk rapporteerden 56.9 resp. 57.5. Zijn er geen vuiltjes in de lucht? Jazeker! De inkoopprijsinflatie is aanzienlijk (70.6). Dit zal de algemene inflatie verder aanjagen. Ook zonder inkoopprogramma van Europees schuldpapier zal Mario Draghi, de president van de ECB, binnen afzienbare tijd op zijn wenken worden bediend. Ik handhaaf mijn rapportcijfer niettemin op 8.3.

Nevi.nl 

 

 

Copyright2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders