Consultancy opdrachten gezocht voor Inkooptalenten Hogeschool Rotterdam!24 aug. 2017

Hogeschool Rotterdam biedt aan vierdejaars studenten een minor inkoopmanagement aan. Deze minor wordt voornamelijk gevolgd door studenten van de opleidingen logistiek & economie, facility management, technische bedrijfskunde, commerciële economie en MER (management, economie, recht). Vanaf september 2016 gaat een nieuwe groep studenten van start met de minor en consultants van InQuest zullen – waar mogelijk – bemiddelen bij passende stageplaatsen.

De Consultancy opdracht

Onderdeel van de minor is de consultancyopdracht, die start in oktober 2016. Studenten voeren hierbij groepsgewijs een opdracht uit voor een opdrachtgever, in de rol van een consultant. Dit houdt in dat zij naast het daadwerkelijk uitvoeren van de opdracht ook een intakegesprek houden met de opdrachtgever, het contact onderhouden met de opdrachtgever en de uitkomsten van het onderzoek presenteren bij de opdrachtgever. Vanuit school worden de studenten door de docenten van de minor inkoopmanagement begeleid. De tijd die de studenten inzetten voor het project bedraagt ongeveer 60 uur per student. Elk project wordt in beginsel uitgevoerd door 3 of 4 studenten, afhankelijk van de omvang van de opdracht. De consultancyopdracht wordt over het algemeen erg positief ervaren door de studenten en opdrachtgevers.

Ook voor komend studiejaar zijn wij namens de Hogeschool Rotterdam, weer op zoek naar geschikte opdrachten. Dit kunnen actuele vraagstukken zijn, maar ook onderzoeksvragen naar bijvoorbeeld volwassenheid van de organisatie, toepasbaarheid van modellen, et cetera.

Enkele voorbeelden van projecten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd:

  • het uitvoeren van een Spendanalyse
  • Leveranciersmarktonderzoek
  • Make-or-buy analyse
  • (intern) Klanttevredenheidsonderzoek over inkoop
  • Procesanalyse
  • Contractmanagement
  • Total cost of ownership analyse
  • Best value procurement

Heeft u voor de periode oktober 2017-januari 2018 een opdracht die studenten zouden kunnen uitvoeren binnen uw organisatie neem direct contact op met Josanne Heeroma (heerm@hr.nl) of  Rob Overgaag (r.a.p.overgaag@hr.nl) 

2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Privacy - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders