NEVI PMI januari 62.5. Regen van records luidt 2018 in 01 Feb 2018

De NEVI PMI® steeg in januari naar een nieuw record van 62.5, net iets hoger dan het vorige recordniveau van november. Drie van de vijf componenten van de hoofdindex bereikten recordniveaus: werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekochte materialen.

De toename van de productieomvang was opnieuw één van de grootste tot nu toe, al was deze wel de kleinste in drie maanden. De groei van de nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland bleef in de buurt van de eerdere records. 
De verlenging van de levertijden was de grootste ooit, wat bijdroeg aan een sterke toename van de inkoop- en verkoopprijzen. De groei van de werkgelegenheid bereikte voor de vierde maand op rij een recordniveau. Dit hield de stijging van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk enigszins in toom, al bleven de achterstanden relatief groot. Om zich te beschermen tegen grondstoftekorten, hamsterden de Nederlandse producenten in ongekende mate materialen. Dit leidde tot de grootste groei van de materiaalvoorraad sinds het begin van dit onderzoek.

Redactioneel commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven

De Purchasing Managers’ Index voor de Eurozone kwam in januari uit op een gedurende twaalf jaar ongekend niveau van 58.6. De Europese industrie registreerde een waarde van 59.6, terwijl de Europese dienstensector uitkwam op 56.6. Deed de Nederlandse industrie het nu beter of slechter dan de Eurozone? Het verlossende antwoord luidt op grond van de laatste NEVI PMI rapportage: beter! Het verse record van december 2017 (62.4) werd gebroken met een waarde van 62.5 (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid ten opzichte van voorgaande maand, een waarde < 50 op een afname). Het beeld van de voorgaande maanden is ongewijzigd: de sterke vraag naar Nederlandse produkten houdt aan (mn apparaten, machines en halffabrikaten) vanuit zowel binnen- als buitenland. De sterk toenemende vraag naar produkten voor de bouw versterkt deze trend. De industrie kan de vraag niet aan gezien de sterk toenemende vraag naar (geschoold) personeel (werkgelegenheidsindex: 62.6) en de sterk oplopende levertijden bij leveranciers. Inkopers anticiperen op verdere prijsstijgingen en dekken hun materiaalbehoeften voor langere perioden in. De inkoopprijsstijgingen zijn gezien de hoge waarde van de inkoopprijsindex (73.3) fors. En deze worden uiteraard doorberekend in hogere verkoopprijzen. Het perspectief voor de industrie, en daarmee ook voor alle daarmee samenhangende toeleverende sectoren, is zonder meer goed te noemen. Niettemin zal de sterke prijsinflatie toekomstige groei gaan afremmen. Wanneer dat zal inzetten is op dit moment nog niet te voorzien. En hoe doet de dienstensector in Nederland het? Daar valt op grond van de NEVI PMI helaas niets te zeggen. Deze is beperkt tot de industriele bedrijvigheid. Hoog tijd om hier verandering in te brengen, zodat we ons ook op dit punt met Europa kunnen meten! Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8,5..

Drie deelindices uitgelicht:

Werkgelegenheid index  

De personeelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven groeiden in januari in een recordtempo. Dit blijkt uit de seizoensmatig aangepaste Werkgelegenheid index die voor de vierde maand op rij een hoogtepunt bereikte. De werkgelegenheid in de productiesector neemt nu al iedere maand toe sinds maart 2015. Er werden forse stijgingen van de personeelsbestanden genoteerd door de producenten van halffabricaten en die van investeringsgoederen.


Levertijden index

De Nederlandse producenten maakten in januari melding van een recordverlenging van de levertijden. Dit blijkt uit de desbetreffende seizoensmatig aangepaste index die een historisch dieptepunt bereikte. Meer dan een derde van de respondenten maakte melding van langere levertijden vergeleken met de vorige maand en noemden grondstoftekorten als de oorzaak hiervoor. Er was met name in de subsector voor investeringsgoederen sprake van grote vertragingen.


Voorraad ingekochte materialen index

Het hamsteren van materialen door de Nederlandse producenten nam in januari in ongekende mate toe. De groei van de materiaalvoorraad was de grootste sinds het begin van dit onderzoek in maart 2000. De huidige periode van groei komt hiermee op zeventien maanden. Er was in alle drie subsectoren sprake van een grotere voorraad ingekochte materialen, omdat de bedrijven zich probeerden te beschermen tegen grondstoftekorten.


Over de NEVI PMI…

De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI®) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.

De NEVI PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.


Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management

NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al sinds 1956 hét kennisnetwerk van inkoop en supply management. Heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen. Maakt inkoop- en supply management kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor zo’n 8.000 personen. Heeft een research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Inkoop = NEVI.


Bron: Nevi.nl

Copyright2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders